• Αποτέλεσμα εικόνας για instagram logo

     
     

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε ποιους απευθύνεται

Το Μεσολόγγι βρίσκεται στο κέντρο μιας θεσμοθετημένης περιοχής πολύ μεγάλης έκτασης που διέπεται από διάφορα καθεστώτα προστασίας αναφορικά με το περιβάλλον, (ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000, ΣΥΝΘΗΚΗ RAMSAR, ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ - ΒΙΟΤΟΠΩΝ CORINE κλπ). Ταυτόχρονα υπάρχει ένα υποχρεωτικό νομοθετικό πλαίσιο που πρέπει να εφαρμοστεί. Οι επιχειρήσεις αλλά και οι διάφορες υπηρεσίες και οι φορείς που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου χρήζουν άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στήριξης στην εφαρμογή ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών

 

Η εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος. Ειδικότερα απευθύνεται σε:

·         Δημόσιους φορείς και οργανισμούς.

·         Δημοτικές επιχειρήσεις.

·         Φορείς διαχείρισης περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών

·         Αναπτυξιακές Εταιρίες

·         Ιδιωτικές επιχειρήσεις

·         Γεωργούς και κτηνοτρόφους

·         Τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες

·         Συλλογικά όργανα και νομικά πρόσωπα που έχουν ανάγκη από συμβουλές σε θέματα περιβάλλοντος.

User Login

Search