• Αποτέλεσμα εικόνας για instagram logo

     
     

ΕΤΑΙΡΟΙ

Μαρία Γκέρα

Η κα Γκέρα είναι πτυχιούχος, του τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου».

Η κα Γκέρα έχει συμμετάσχει σε ομάδες έργου για την εκπόνηση σημαντικού αριθμού μελετών σε θέματα περιβάλλοντος, αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες στα έργα που συμμετείχε αφορούσαν σε έρευνες πεδίου, τη σύνταξη και ανάλυση ερωτηματολογίων, τη κατάρτιση φακέλων τεχνικών και οικονομικών προσφορών για συμμετοχή ή ανάληψη έργων και μελετών του Γ’ ΚΠΣ, τη σύνταξη αγροπεριβαλλοντικών μελετών, Μ.Π.Ε., μελετών βιωσιμότητας επιχειρήσεων για χρηματοδότηση από το Γ’ ΚΠΣ και τη διαχείριση των έργων, καθώς και σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού και περιφερειακής ανάπτυξης.

Επίσης, διαθέτει εμπειρία ως ελεγκτής των αγροτεμαχίων και των καλλιεργειών που δικαιολογούσαν κοινοτικές ενισχύσεις, διενεργώντας διοικητικούς κι επιτόπιους ελέγχους στο νομό Θεσσαλονίκης και στη νήσο Εύβοια. Επιπλέον, απασχολήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη Διεύθυνση Αγροτικού Συνεταιρισμού και Ομαδικών Δραστηριοτήτων, στην Αθήνα, με αντικείμενο τη διαχείριση των νομικοδιοικητικών θεμάτων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων.

Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη σύνταξη και παρακολούθηση γεωργικών μελετών όπως σχέδια βελτίωσης ζωικής και φυτικής παραγωγής, σχέδια δράσης νέων αγροτών και προγράμματα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Επίσης, συμμετείχε στην ομάδα έργου αξιολόγησης 200 μελετών σχεδίων βελτίωσης ζωικής και φυτικής παραγωγής σε 4 περιφέρειες της Ελλάδας, καθώς και στην ομάδα έργου για τη σύνταξη και επιχειρηματικών σχεδίων και την παρακολούθηση – διαχείριση των αντίστοιχων έργων που χρηματοδοτήθηκαν από τα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ.