• Αποτέλεσμα εικόνας για instagram logo

     
     

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Κ.ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ- Μ.ΓΚΕΡΑ Ο.Ε - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το αντικείμενο της εταιρίας Κ. Καλαμάκης – Μ. Γκέρα Ο.Ε., είναι οι διάφορες υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στην εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσυνών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης των φυσικών πόρων, στη παροχή τεχνικής υποστήριξης σε γεωργικές- κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν επενδύσεις στην πράσινη οικονομία.

Βασικός στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών ποιότητας σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παραγωγής και χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας.  Ειδική μέριμνα αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή συστημάτων - προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος σε όλους τους τομείς της οικονομίας, η καθοδήγηση και στήριξη των επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, σύγχρονων μονάδων σε τρόπους εξοικονόμησης πηγών ενέργειας, ορθολογικής χρήσης των πρώτων υλών, χρησιμοποίηση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, εφαρμογή περιβαλλοντικών συστημάτων (AGRO2.1 και 2.2., περιοχές NATURA, EMAS, ISO14000), ανακύκλωση, χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (φυσικό αέριο, βιοντίζελ, βιομάζα, ηλιακή ενέργεια κλπ).