• Αποτέλεσμα εικόνας για instagram logo

     
     

Κυριοτερα Εργα

Έργα

Παρατίθενται μερικά από τα κυριότερα έργα της εταιρείας.

Επιλέξτε το έργο για περισσότερες λεπτομέρειες.

 

Τίτλος έργου : Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης Agro2.1-2.2

Τίτλος έργουΜέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση νέων γεωργών»

Τίτλος έργουΜέτρο 1.2.1. «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης)»

Τίτλος έργουΜέτρο 2.1.4. «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις», Δράση 1.1. «Βιολογική Γεωργία»

Τίτλος έργουΜέτρο 2.1.4. «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις», Δράση 1.2. «Βιολογική Κτηνοτροφία»

Τίτλος έργουΜελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τίτλος έργουΜελέτες διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων

Τίτλος έργουΈκδοση αδειών εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Τίτλος έργουΜέτρο 1.1.4 «Χρήση Υπηρεσιών παροχής Γεωργικών Συμβουλών στην Εκμετάλλευση και παροχή δασοκομικών συμβουλών»

Τίτλος έργουΤοπικό Πρόγραμμα Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013. Διαδρομές στη φύση και στον πολιτισμό.

Τίτλος έργου Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007 – 2013

Τίτλος έργουΟικονομοτεχνική μελέτη «Περιγραφή απαιτήσεων και αποδόσεων καλλιεργειών θερμοκηπίου, δενδρώνων, ανθέων και αρωματικών φυτών, καθώς και τομάτας με τη μέθοδο της υδροπονίας, σε γεωργική εκμετάλλευση 10 στρεμμάτων»

Τίτλος έργουΕνίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013

Τίτλος έργουΕνίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013

Τίτλος έργουΠαρακολούθηση φορέων συμπλήρωσης, ψηφιοποίησης και καταχώρησης των Α.Ε.Ε. 2009